Úroveň 5 XP 568
32 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky