Úroveň 19 XP 2,873
127 XP pro dosažení 20. úrovně
Odznaky