เลเวล 21 XP 3,395
205 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา