เลเวล 21 XP 3,445
155 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา