ern
The Wolverine
 
 
wow
much profile
such steam
Đang trên mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
2460 ngày từ lần cấm cuối
Feel the ERN
M8

Hoạt động gần đây

281 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg07
34 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg07
0.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg06
< >
Bình luận
veijalainen 5 Thg01 @ 7:32am 
my favourite ♥♥♥♥er
Nyumich <3 30 Thg03, 2018 @ 2:09pm 
+rep best shib shoob
Kazey 30 Thg03, 2018 @ 1:58pm 
-rep bad doggo
Loufy 30 Thg03, 2018 @ 1:58pm 
+rep is a good boy