เลเวล 9 XP 934
66 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา