Úroveň 49 XP 14,649
351 XP pro dosažení 50. úrovně
Odznaky