Sage
Mexico
 
 
­
SteamRep [steamrep.com]
SteamDB [steamdb.info]
Discord ~ Sage#1487
Trò chơi yêu thích
Nhóm yêu thích
International Meeting Place For Steam Translators
977
Thành viên
49
Đang chơi
328
Trên mạng
102
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

2,414 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg08
1,793 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg08
10.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07