Salad
Việt Huỳnh   Ho Chi Minh, Viet Nam
 
 
TorViet [torviet.com]
Website [huynhviet.com]
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Orbital Gear Space
1
About Me
:steamfacepalm: Loser :steamfacepalm:
Trưng bày thành tựu
813
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
47%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
24

Điểm kinh nghiệm đạt được
35,221,829

Hoạt động gần đây

3.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg04
137 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg03
3.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg03
ρоѕιтяои_ 31 Thg01, 2019 @ 10:18am 
:dshull::LogoR::TR_E::litteras_P:...wᴏɴᴅᴇʀғυʟ τᴏ τʀᴀᴅᴇ wιτʜ ʏᴏυ.:Sugar_Reload:
Lucy Briggs 10 Thg11, 2018 @ 6:06am 
Confirm the offer please
Wotan 26 Thg08, 2018 @ 8:55am 
Good and fast trader! Thank you :steamhappy:
jeanproff 21 Thg08, 2018 @ 12:59am 
TNX:heartb::heartg::heartgr::heartpr:
vcannu 8 Thg08, 2018 @ 8:24am 
thanks for the trade
eiion 30 Thg07, 2018 @ 4:40am 
Thank you for the very quick trade (via STM)!