Rysiek
Poland
 
 
:csgoa::csgob::2016trophy:

Pamiętaj to tylko GRA.
Artwork Showcase
Rysiek
4
Achievement Showcase
888
Achievements
1
Perfect Games
28%
Avg. Game Completion Rate