Ryan Theoretischs förråd är för närvarande privat.