เลเวล 8 XP 801
99 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา