Úroveň 8 XP 801
99 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky