Ruin Kaos
Aldo   Texas, United States
 
 
The computer cheated because it plays better than me.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 3 phút trước
Trưng bày thành tựu
3,114
Thành tựu
42
Trò chơi toàn vẹn
33%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Finally.
7 1
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 136 giờ
Join Squall a super outgoing friendly guy as he travels the world playing cards.
Trò chơi yêu thích
574
Giờ đã chơi
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
21
Trùm đã chiến đấu
12

Điểm kinh nghiệm đạt được
17,029,634

Hoạt động gần đây

5.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg11
14.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg11
574 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11
SingJay [Level75] 13 Thg05 @ 8:02am 
+rep! Great Trader. Thanks so much!
Princemousey 2 Thg02 @ 2:55am 
+rep, thank you very much for trade!
Delacroix 9 Thg06, 2018 @ 1:18pm 
:ok_ay:Rep Good and trustworthy trader!
bayan999 1 Thg06, 2018 @ 6:58pm 
+Rep good and fast trader. Thank you.:first_star:
Kinsey 10 Thg02, 2018 @ 6:26am 
hi
-=LOGO$=- 17 Thg07, 2017 @ 5:18pm 
+rep Good and trustworthy trader :retro_beer: