เลเวล 40 XP 10,431
69 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 41
เหรียญตรา