Úroveň 40 XP 10,443
57 XP pro dosažení 41. úrovně
Odznaky