liam v2
i hate gays and blacks   Illinois, United States
 
 
also vacced on rust on this account <3

European Stomper
Rời mạng
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
120 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
just shut up
bangle 23 Thg12, 2021 @ 3:11pm 
-rep gets no ♥♥♥♥♥♥♥
Special Duck 20 Thg07, 2021 @ 11:50pm 
+rep toxic and a racist
Franrta_ 19 Thg07, 2021 @ 8:36am 
-rep toxic

#sukmyяйца 18 Thg07, 2021 @ 12:45pm 
-rep dad calls him princess
Sergeant Simp ͠❛ ᴥ ͡❛ 18 Thg07, 2021 @ 12:42pm 
-rep irrelevant-subhuman
zero. Rustchance.com 11 Thg05, 2021 @ 4:49pm 
#♥♥♥♥♥♥♥