เลเวล 76 XP 33,588
12 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 77
เหรียญตรา