Úroveň 76 XP 33,588
12 XP pro dosažení 77. úrovně
Odznaky