WITHOUT NICKNAME
Alex   Blagoveshchensk, Amur, Russian Federation
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
61 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày thành tựu
2,917
Thành tựu
11
Trò chơi toàn vẹn
37%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
< >
Bình luận
♕mandarinooo♕ 11 Thg07 @ 2:45am 
---╭┻━━┻╮
 ┃╭╮╭╮┃
╭┫▕▎▕▎┣╮
╰┓┳╭╮┳┏╯
╭┛╰━━╯┗━━━╮
┃┃    ┏━╭╰╯╮
┃┃    ┃┏┻━━┻┓
╰┫ ╭╮ ┃┃ +Rep |
 ┃ ┃┃ ┃╰━━━━╯
╭┛ ┃┃ ┗╮
╰━━╯╰━━╯
♕mandarinooo♕ 11 Thg07 @ 2:30am 
+rep
ღAmka24sღ 11 Thg07 @ 1:15am 
+rep
BULLET GREEN PUSSY 11 Thg08, 2018 @ 5:07am 
-НУ ЧЕ НАРОД ПОГНАЛИ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥!!!!!!!
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ РОООООТ!
┓┏┓┏┓┃\○/
┛┗┛┗┛┃ / /
┓┏┓┏┓┃ノ)
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃