เลเวล 5 XP 506
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา