4.3 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Zzzz-Zzzz-Zzzz
Sleeper
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 6 ธ.ค. 2018 @ 9:05pm
Perception
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Master Core
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Balance Core
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
Death Core
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
Life Core
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Philophy Core
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Time Core
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
Wall Block
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Awake
9 จาก 9 ในชุดที่ 1