4.3 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Zzzz-Zzzz-Zzzz
Sleeper
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Δεκ 2018 στις 21:05
Perception
1 από 9, Σειρά 1
Master Core
2 από 9, Σειρά 1
Balance Core
3 από 9, Σειρά 1
Death Core
4 από 9, Σειρά 1
Life Core
5 από 9, Σειρά 1
Philophy Core
6 από 9, Σειρά 1
Time Core
7 από 9, Σειρά 1
Wall Block
8 από 9, Σειρά 1
Awake
9 από 9, Σειρά 1