เลเวล 17 XP 2,589
11 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา