Úroveň 17 XP 2,589
11 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky