rEv
Johnaver Lopez   Chile
 
 
爪丨 匚卩ㄩ: 尺ㄚ乙乇几 5 3600
ㄒ卂尺フ乇ㄒ卂 Ꮆ尺卂千丨匚卂: 乇ᐯᎶ卂 尺ㄒ乂 2060
千ㄩ乇几ㄒ乇 ᗪ乇 卩ㄖᗪ乇尺: Ꮆ丨Ꮆ卂乃卂ㄒ乇 550山
尺卂爪: 2乂ㄒ千ㄖ尺匚乇 山卄丨ㄒ乇 8Ꮆ乃 3200爪卄乙
ᗪ丨丂匚ㄖ ᗪㄩ尺ㄖ: 山乇丂ㄒ乇尺 ᗪ丨Ꮆ丨ㄒ卂ㄥ 2ㄒ乃 7200尺卩爪


Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật

Hoạt động gần đây

2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg12
101 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg12
124 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg12
pirujaja 14 Thg11 @ 7:03pm 
███████╗██╗░░░██╗███╗░░██╗░█████╗░██████╗░░█████╗░
██╔════╝██║░░░██║████╗░██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗
█████╗░░██║░░░██║██╔██╗██║███████║██║░░██║██║░░██║
██╔══╝░░██║░░░██║██║╚████║██╔══██║██║░░██║██║░░██║
██║░░░░░╚██████╔╝██║░╚███║██║░░██║██████╔╝╚█████╔╝
╚═╝░░░░░░╚═════╝░╚═╝░░╚══╝╚═╝░░╚═╝╚═════╝░░╚════╝░
pirujaja 14 Thg11 @ 7:00pm 
signed
S4NCHEZ LFT 10 Thg11 @ 4:24pm 
signed
pirujaja 7 Thg11 @ 7:31pm 
.................▄▄▄▄▄
..............▄▌░░░░▐▄
............▐░░░░░░░▌
....... ▄█▓░░░░░░▓█▄
....▄▀░░▐░░░░░░▌░▒▌
.▐░░░░▐░░░░░░▌░░░▌T
▐ ░░░░▐░░░░░░▌░░░▐
▐ ▒░░░ ▐░░░░░░▌░▒▒▐
▐ ▒░░░░▐░░░░░░▌░▒▐U
..▀▄▒▒▒▒▐░░░░░░▌▄▀
........ ▀▀▀ ▐░░░░░░▌
.................▐░░░░░░▌
.................▐░░░░░░▌L
.................▐░░░░░░▌
.................▐░░░░░░▌
................▐▄▀▀▀▀▀▄▌
...............▐▒▒▒▒▒▒▒▒▌
...............▐▒▒▒▒▒▒▒▒▌
................▐▒▒▒▒▒▒▒▌
..................▀▌▒▀▒▐A
JKnaps 24 Thg08 @ 2:42pm 
signed
Pirujajan´t 1 Thg06 @ 4:20pm 
⠄⠄⢀⡋⣡⣴⣶⣶⡀⠄⠄⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⣿⣿⣿⢃⣤⣄⣀⣥⣿⣿⠄
⠄⠄⢸⣇⠻⣿⣿⣿⣧⣀⢀⣠⡌⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⠄
⠄⢀⢸⣿⣷⣤⣤⣤⣬⣙⣛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡍⠄⠄⢀⣤⣄⠉⠋⣰
⠄⣼⣖⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⣿⣿⡷⠶⠶⢿⣿⣿⠇⢀⣤
⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣥⣴⣿⡗
⢀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠄
⢸⣿⣦⣌⣛⣻⣿⣿⣧⠙⠛⠛⡭⠅⠒⠦⠭⣭⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠄
⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠹⠈⢋⣽⣿⣿⣿⣿⣵⣾⠃⠄
⠄⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠄⣴⣿⣶⣄⠄⣴⣶⠄⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄
⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢻⣿⣿⣿⠄⣿⣿⡀⣾⣿⣿⣿⣿⣛⠛⠁⠄⠄
⠄⠄⠄⠄⠈⠛⢿⣿⣿⣿⠁⠞⢿⣿⣿⡄⢿⣿⡇⣸⣿⣿⠿⠛⠁⠄⠄