เลเวล 20 XP 3,040
260 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา