reezyT
Germany
 
 
big problem
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive
Trò chơi yêu thích
3,849
Giờ đã chơi
129
Thành tựu

Hoạt động gần đây

3,849 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
603 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg9
52 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg07
Malalmaran 25 Thg9 @ 6:01am 
+rep add for trade
AɪɴɪɢᴍA 18 Thg9 @ 1:13pm 
+good and zero toxic teammate. you don't see that often in MM.
Csicsó 18 Thg9 @ 12:59pm 
idiot hitler jugend with cheat
Sn1ckerSeba 10 Thg06 @ 9:30am 
add 99
Thogrinn 8 Thg06 @ 3:03am 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
PatUe 7 Thg06 @ 12:01pm 
add 99