👑👑REF👑👑
أنا أعلى وأنت نوب   Chelyabinsk, Chelyabinsk, Russian Federation
 
 
:steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking:я твой сладкий космос, космостарс.:steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking::steamhappy::steammocking:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 18 giờ, 33 phút trước

Hoạt động gần đây

1,008 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg12
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg10
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg10
Ашан (nasa) 2 Thg12 @ 7:57am 
-rep
☿♡DeaDMaNe♡☿ 21 Thg11 @ 8:42pm 
BRFF
👑👑REF👑👑 19 Thg11 @ 9:58am 
f
💀Rasowy kot parkowY💀 19 Thg11 @ 9:24am 
-rep ♥♥♥♥♥♥ player
OttOFFDP 10 Thg11 @ 7:13am 
good player
☿♡DeaDMaNe♡☿ 21 Thg9 @ 2:29pm 
+rep