REBCART
United States
 
 
Rhythm gamer, speedrunner, game completionist.
Visit www.rebcart.com for everything I do.
http://astats.astats.nl/astats/User_Info.php?ProfileID=485564
Đang trên mạng
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
27

Điểm kinh nghiệm đạt được
47,557,211
Nhóm yêu thích
The Few. The Proud. The Golden.
1,658
Thành viên
66
Đang chơi
755
Trên mạng
43
đang trò chuyện
Steam Replay 2022
Trưng bày video
Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 - any% New Game+ speedrun - 1h30m
Trưng bày giải thưởng
x3
x1
x1
5
Giải thưởng đã nhận
0
Giải thưởng đã trao

Hoạt động gần đây

242 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg08
515 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg07
11.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg07
< >
Bình luận
deaconsVille 3 Thg03, 2022 @ 2:02am 
Watch and Pray.
Fishsticks 11 Thg09, 2020 @ 5:41am 
nice eversion speedrun!
Col. Hogan 23 Thg06, 2018 @ 6:57pm 
+rep, helped me out two years after he orignally made a kind offer.
P'TrickZ 22 Thg01, 2017 @ 10:33am 
ayy man, i am looking at among the sleep for one of my next games to speedrun, but unfortunately there is no guide, do you have a playthrough where you explain some key strats ? or are there even big strats to learn ?