เหรียญตรา Keyboard Killer
Empty
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 27 เม.ย. 2017 @ 8:18am
Vacuum Particle
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Stars
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Space
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Violet Star
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Red Star
5 จาก 5 ในชุดที่ 1