1.2 godz. łącznie
Odznaka z Escape This
Cube
Poziom 1, 100 PD
Odblokowano: 11 maja 2017 o 5:57
Escape
1 z 5, seria 1
Survive
2 z 5, seria 1
Death
3 z 5, seria 1
Shot
4 z 5, seria 1
Raged
5 z 5, seria 1