rdmartin
richard martin   Chico, California, United States
 
 
im gamer i like games
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 35 ชม. 27 นาที ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
497
รางวัลความสำเร็จ
25%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย