เลเวล 32 XP 6,932
268 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 33
เหรียญตรา