Úroveň 32 XP 6,932
268 XP pro dosažení 33. úrovně
Odznaky