Märke för Shard Games
Red Team Captain
Nivå 5, 500 XP
Upplåst 2 feb, 2017 @ 9:54
(0)
Incendiary bomb
1 av 5, serie 1
(0)
Fragmentation bomb
2 av 5, serie 1
(0)
Mine
3 av 5, serie 1
(0)
Sticky bomb
4 av 5, serie 1
(0)
Shield Generator
5 av 5, serie 1