เลเวล 100 XP 55,315
785 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 101
เหรียญตรา