Úroveň 100 XP 55,315
785 XP pro dosažení 101. úrovně
Odznaky