เลเวล 52 XP 16,574
226 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 53
เหรียญตรา