Úroveň 52 XP 16,574
226 XP pro dosažení 53. úrovně
Odznaky