raxxie
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 75 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
75 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

193 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg11, 2019
879 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg12, 2017
1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg12, 2017