Úroveň 11 XP 1,356
44 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky