Tester
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

709 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg9
1.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg9
Tiến trình thành tựu   1060 trên 2880
467 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg01
.. 12 Thg03, 2017 @ 8:47am 
topgear)

Maкs 18 Thg02, 2017 @ 8:51am 
+rep GLOBAL ELITE
PunK 21 Thg11, 2016 @ 11:22am 
all we know is he's called the stig! :racetrophy:
Nico 21 Thg10, 2016 @ 2:22pm 
wünsche dir ein schönes wochenende
Skull28 24 Thg08, 2016 @ 7:58am 
.......................,,-~*~,,
......................./:.:.:.:.:.|
......................|;.;.;.;.;./
......................|.;.;.;.;.|
............._,,,,,_.).;.;.;.;.|
.........,,-":.:.:.:."~-,;.;.;.|
........(_,,,,---,,_:.:.);.;.;..",,
......,-":.:.:.:.:.""-,,/;.;.;.;.;.",
.....(:.__,,,,,,,,,___);.;.;.;.;.;|
...../"":.:.:.:.:.:.:¯""\;.;.;.;.;.,"
....\",__,,,,,,,,,,,__/;;;;;;;;;/\
.....\.::.:.:.:.:.:.:.;.);;;;;;;;;/:\
.......\,,,,,---~~~~;;;;;;;;,"::::\
.........."""~~--,,,,,,,,,,-"::::::::::\
░░░░Respect ThisGuy░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░Because he is ░░░░
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░
Skull28 26 Thg06, 2016 @ 9:42am 
this guy is awesome, super friendly, and can tell u a thing or 2 about racing ;)