Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 9 trên 9 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 1 Thg10, 2018 @ 6:56pm

旋转的动轮

完成共通路线
Mở khóa vào 29 Thg10, 2018 @ 8:45am

家人

完成八六路线
Mở khóa vào 2 Thg11, 2018 @ 8:05pm

三人一起

完成凪&深美路线
Mở khóa vào 9 Thg04 @ 5:58am

通向未来的铁轨

完成波莱特路线
Mở khóa vào 10 Thg04 @ 6:48am

出发前进

完成玲奈路线
Mở khóa vào 3 Thg04 @ 9:14am

纯白的铁轨

完成稀咲路线
Mở khóa vào 30 Thg10, 2018 @ 6:46am

凝露

完成真闇路线
Mở khóa vào 3 Thg04 @ 8:03am

载上梦想

完成日日姬路线
Mở khóa vào 11 Thg04 @ 7:37am

九星!

完成总集路线