เลเวล 33 XP 7,281
319 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 34
เหรียญตรา