เลเวล 34 XP 7,619
381 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 35
เหรียญตรา