Úroveň 33 XP 7,280
320 XP pro dosažení 34. úrovně
Odznaky