Úroveň 34 XP 7,619
381 XP pro dosažení 35. úrovně
Odznaky