๐Ÿ”žPvP๐Ÿ”žโ†” VACation
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ   Miyazaki, Japan
 
 
TRADE--> . .๐Ÿ‘ป. . TRADE . .๐Ÿ‘ป. . <--TRADE
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ Lenovo Not Dead ๐Ÿ”ช โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆsend exchanges, I'll think about themโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ€‹โ €โ€‹โ €โ€‹โ €โ€‹โ €โ€‹โ €โ€‹โ €โ€‹โ €โ€‹
Artwork Showcase
Screenshot Showcase
Counter-Strike: Global Offensive
7 2
Review Showcase
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ™ซ pomoyka go โ™ซโ €โ €โ €โ €
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โšชโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€
โ €โ–โ– โ €โ–บโ– โ €โ €โ”€โ”€โ—‹โ”€โ€„๐Ÿ”Š โ €โ‚:โ‚‚โ‚… / โ‚ƒ:โ‚…โ‚€ โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €แดดแดฐโš™ โ โŠโŠ
Items Up For Trade
1,150
Items Owned
348
Trades Made
2,627
Market Transactions
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
โ–Œ โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ— โ–
Achievement Showcase
5,714
Achievements
8
Perfect Games
46%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

746 hrs on record
last played on Oct 27
232 hrs on record
last played on Oct 27
1,858 hrs on record
last played on Oct 25
CHTDevil Jun 19 @ 5:41pm 
Hello wanted to ask you something could you accept please ?
Najsik Jun 16 @ 6:21pm 
Hi , i send you trade , please check this trade out.
Hard Porn May 28 @ 11:15am 
ะ”
ใ€€ ะ
ใ€€ใ€€ใ€€ O
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ o
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€o
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ o
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€o
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€‚
ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€‚
ใ€€ใ€€ใ€€.
ใ€€ใ€€ใ€€.
ใ€€ใ€€ใ€€ .
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€.
D.Y Oct 4, 2019 @ 10:17am 
:bluespawn::butterfly::Outland_Light::mana::mana::mana::Outland_Light::butterfly::bluespawn:
:butterfly::Outland_Light::IronHeart::IronHeart::insincere_health::IronHeart::IronHeart::Outland_Light::butterfly:
:Outland_Light::IronHeart::BlueGlow::BlueGlow::IronHeart::BlueGlow::BlueGlow::IronHeart::Outland_Light:
:mana::IronHeart::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::IronHeart::mana:
:mana::mana::IronHeart::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::IronHeart::mana::mana:
:Outland_Light::mana::mana::IronHeart::BlueGlow::IronHeart::mana::mana::Outland_Light:
:butterfly::Outland_Light::mana::mana::IronHeart::mana::mana::Outland_Light::butterfly:
:bluespawn::butterfly::Outland_Light::mana::mana::mana::Outland_Light::butterfly::bluespawn:
SAVA LANCEเน‹เน‹ Oct 2, 2019 @ 10:43am 
โ–โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–€โ–Œ
โ–โ–‘โ–ˆโ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–€โ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–ˆโ–‘โ–‘โ–€โ–ˆโ–€โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–„โ–‘โ–ˆโ–‘โ–Œ
โ–โ–‘โ–ˆโ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–€โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–ˆโ–‘โ–‘โ–ˆโ–‘โ–€โ–ˆโ–‘โ–Œ
โ–โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–€โ–‘โ–‘โ–€โ–€โ–€โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–€โ–‘โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘โ–€โ–€โ–€โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–‘โ–€โ–‘โ–Œ
โ–โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–Œ
ะœะซะ›ะž