Úroveň 62 XP 23,032
68 XP pro dosažení 63. úrovně
Odznaky