เลเวล 23 XP 4,153
47 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 24
เหรียญตรา