เลเวล 43 XP 11,679
321 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 44
เหรียญตรา