Úroveň 43 XP 11,679
321 XP pro dosažení 44. úrovně
Odznaky